Sekundære symptomer på AD / HD

August 3  by Eliza

AD / HD er ikke begrenset til de klassiske (eller primære) symptomer på uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Mange andre (sekundære) symptomer finnes som kan ha negativ innvirkning på livet ditt, og kan omfatte, men aren € ™ t begrenset til:

  • Worry
  • Kjedsomhet
  • Tap av motivasjon
  • Frustrasjon
  • Lav selvfølelse
  • Søvnforstyrrelser
  • Håpløshet
  • Sommel
  • Vanskeligheter med å komme overens med andre
  • Problemer med å håndtere tid eller penger