Sekvensielt Skrive Informasjon

November 2  by Eliza

Det er ikke uvanlig å trenge å gå inn en rekke tall innenfor et område på regnearkceller. For eksempel kan du må skrive inn en rekke tall i de fem første kolonnene i en bestemt rad, eller du må legge inn informasjon bare i et utvalg av ti celler i en bestemt kolonne.

Til sekvensielt inn informasjon i et område med celler, bør du først markere cellene. Legg merke til at Excel forlater øverste venstre celle i området som inngangscellen (den er hvit og skissert). Resten av cellene i serien er skyggelagt for å vise at de er valgt.

Nå er alt du trenger å gjøre er å begynne å skrive inn tall. Når du gjør det, blir verdien du angir inngått inngangscellen. Når man trykker inn i enden av den verdi, lagrer Excel verdien og beveger inngangscelle til den neste celle i det valgte området. Excel vil flytte inngangscelle enten venstre til høyre, topp til bunn eller topp til bunn, venstre til høyre.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2577) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: sekvensielt Skrive inn informasjon.