Sentrale elementer brukt i ernæring-spesifikke ord

February 17  by Eliza

Bruk denne tabellen til å hjelpe deg kjent med noen av språket som brukes innenfor temaet ernæring. Skrive det ut og pin den opp slik at du kan se tilbake på det bør du kommer over et ord som trenger nærmere avklaring.

Word Element Betydning
Amyl- stivelse
An- uten
Anti- mot
-ase et enzym
Di- to
-aemia som finnes i blodet
gastro- henviser til magen
Gly- henvise til sukker
Hydr-, vannkraft vann (også: hydrogen)
Hyper- over det normale
Hypo- under normal
Lact-, lacti-, lacto- melk
Lip-, liposomer fett
Makro- stor
Mikro- meget liten
Mono- ett
ose sukker
Tri- tre