Sentre Informasjon i tabellceller

December 2  by Eliza

Tabeller er en kraftig formatering verktøy som brukes i mange Word-dokumenter. Ofte er det nødvendig å sentrere informasjon i cellene i en tabell. Det er to måter å sentralen: horisontalt og vertikalt.

Horisontal sentrering er ganske enkel. Alt du trenger å gjøre er posisjon innsettingspunktet et sted i teksten, og klikk deretter på midtknappen i kategorien Hjem på båndet eller på formateringsverktøylinjen. Sentre tekst vertikalt er nesten like enkelt:

  1. Høyreklikk på cellen som inneholder den informasjonen du ønsker å vertikalt senter. Dette viser en Kontekstmeny for cellen.
  2. Velg Alignment (Word 97) eller Cell Alignment (Word 2000 eller senere) alternativ fra kontekstmenyen. Dette viser en undermeny.
  3. Velg senter vertikalt alternativet.

Du bør være oppmerksom på at vertikal sentre ikke vil gi de ønskede resultater hvis du har avsnittsformatering for teksten satt til noe annet enn enkel linjeavstand, uten mellomrom før eller etter avsnitt. Denne ekstra avstand før eller etter påvirker sentrering på samme måte som avsnitts innrykk påvirker horisontal avstand.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1501) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.