Ser etter en verdi i en celle

November 5  by Eliza

Hvis du trenger å basere en beregning av om en celle har et nummer i det eller ikke, kan du bruke ISNUMBER regnearkfunksjonen. Denne funksjonen returnerer True hvis målcellen inneholder en numerisk verdi eller usant om den inneholder noe annet. For eksempel, hvis du ønsker å gjøre en beregning basert på om celle A3 inneholder et tall, kan du bruke følgende:

= HVIS (ISNUMBER (A3), (A3 * 12) / 52, "Skriv inn tall i celle A3")

Dette eksempel resulterer i cellen inneholdende produktet av (A3 * 12) / 52, men bare hvis A3 inneholder en rekke. Hvis det ikke (for eksempel, er det blank eller inneholder tekst), så resultatet inneholder teksten "Tast nummer i celle A3."

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2113) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Ser etter en verdi i en celle.