Ser inni en PC Console

November 11  by Eliza

Det kan være lurt å se de komponentene som utgjør din PC-konsoll, PC-ens guts. For en titt inne i en PC (uten å dissekere din egen), ser ikke lenger. En PC-innmaten er vist i denne figuren, som er en sideveis utsikt over en typisk mini-tower PC - som om du fjernet høyre side av konsollen og kikket inn. (I figuren representerer den venstre side på forsiden av konsollet.)

Ser inni en PC Console

En titt inne i konsollen.

Mangler fra denne figuren er de utallige kabler som girlander konsollens innvendig plass; den typiske PC-konsoll er mye mindre romslig. Og, hvis du har eid den datamaskinen på en stund, er litt støv i det også - kanskje til og med katten hår!

De tre hoveddeler av konsollens magen er

  • Den stasjonskassen: En innretning som brukes til å holde interne harddisker, en optisk (DVD) stasjonen, og en harddisk. Buret har også plass til enda flere disker (den såkalte "fremtidig ekspansjon").
  • Strømforsyningen: Mater konsollen som alle viktige ting som heter elektrisitet.
  • Hovedkortet: Datamaskinens hovedkretskortet.

Alt inne i PC-saken er en modulær komponent: Individuelle stykker kan skiftes uten å måtte kaste ut hele konsollen. Modularitet er en av nøklene til PC-ens suksess gjennom årene.