Sette bare en del av en fil

April 11  by Eliza

Du har sannsynligvis allerede vet at Word lar deg sette inn en fil i dokumentet. Du vet kanskje ikke, men at du kan sette en del av en fil, hvis ønskelig. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at dokumentet er satt inn.
  2. Velg Fil fra Sett inn-menyen. Word viser dialogboksen Sett inn fil.
  3. Angir et filnavn for dokumentet du vil inn.
  4. Hvis du bruker Word 2000 eller senere, klikker du på Range knappen. Word viser Set Range dialogboksen. (Se figur 1)

    Sette bare en del av en fil

    Figur 1. Set Range dialogboksen.

  5. I Range boksen, indikerer et bokmerke navn tildelt teksten du vil inn. Dette må være en eksisterende bokmerkenavn i dokumentet du setter inn.
  6. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1853) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette bare en del av en fil.