Sette brukerinitialer

November 30  by Eliza

Word opprettholder automatisk flere elementer av informasjon om deg, som bruker. Et slikt element er dine initialer, som skiftes i kategorien Brukerinformasjon fra dialogboksen Alternativer. Hvis du ønsker å automatisk sette inn initialene dine i dokumentene dine, kan du følge disse trinnene:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil initialene innsatte.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Du vil se dialogboksen Feltboksen.
  3. I Kategorier-listen, velger brukerinformasjon. (Se figur 1)

    Sette brukerinitialer

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  4. I listen feltnavn velge UserInitials.
  5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen og sett ditt felt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1244) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette brukerinitialer.