Sette celler i en tabell

May 15  by Eliza

Noen ganger trenger du å øke størrelsen på tabellen. Word lar deg sette inn celler i tabellen, men hvordan du gjør det avhenger av hvilken versjon av Word du bruker. Hvis du bruker Word 97, gjør du følgende:

 1. Velg cellen før som du vil ha en celle satt inn.
 2. Velg Sett Celler fra Tabell-menyen. Du vil se dialogboksen Sett inn celler boksen.
 3. Velg hvilken vei du vil cellene som skal justeres.
 4. Klikk på OK.

Hvis du bruker Word 2000, Word 2002 eller Word 2003, gjør du følgende:

 1. Velg cellen før som du vil ha en celle satt inn.
 2. Velg Sett fra Tabell-menyen, velg deretter Cells. Word viser dialogboksen Sett inn celler boksen. (Se figur 1)

  Sette celler i en tabell

  Figur 1. Sett dialogboksen Cells boks.

 3. Velg hvilken vei du vil cellene som skal justeres.
 4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1791) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette celler i en tabell.