Sette Dagens dato

August 31  by Eliza

Mange typer av dokumenter krever datoen. Du kan jobbe med et notat, et brev, en rapport eller annet dokument der du må sette datoen. Word gjør dette enkelt ved hjelp av dato og klokkeslett alternativ fra menyen Sett inn. Å sette inn dato, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at datoen skal vises.
  2. Velg Dato og klokkeslett fra Sett inn-menyen. Du vil se dato og klokkeslett dialogboksen. (Se figur 1)

    Sette Dagens dato

    Figur 1. Dato og klokkeslett dialogboksen.

  3. Velg et format for dato.
  4. Klikk på OK.

Hvis du velger «Oppdater automatisk" boksen en nederst i dialogboksen, er datoen satt inn som et felt, og det vil alltid være oppdatert for å gjenspeile dagens dato som du arbeider på dokumentet på fremtidige dager. Dette kan være svært nyttig hvis du arbeider med et brev mal som du vil alltid være "synkronisert" med dagen du skrive brevet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1241) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn dagens dato.