Sette Datablad Rader eller kolonner

September 11  by Eliza

Grafene som er opprettet av Microsoft Graph er basert på data som finnes i et enkelt regneark kalt et dataark. Microsoft Graph viser denne data rad-og-kolonne-format i. Hvis du ønsker å sette inn en rad eller kolonne i dataarket, gjør du følgende:

  1. I dataarket, velger du raden eller kolonnen før som du vil ha en rad eller kolonne inn. Gjør dette ved å klikke på kontrollcelle for raden eller kolonnen. Kontrollcellen er den nest siste cellen for rader eller øverste cellen for kolonner.
  2. Velg Celler fra Sett inn-menyen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (713) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.