Sette inn Bruker navn

June 8  by Eliza

Når du installerer Word, blir du bedt om å oppgi navn. Denne informasjonen blir lagret sammen med Word, og du senere får tilgang til den. For eksempel lar Word du å bruke ditt navn i avsenderadressen til en konvolutt. Hvis du ønsker å automatisk sette inn brukernavnet i dokumentene dine, kan du følge disse trinnene:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at brukernavnet satt inn.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Du vil se dialogboksen Feltboksen.
  3. I Kategorier-listen, velger brukerinformasjon. (Se figur 1)

    Sette inn Bruker navn

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  4. I Feltnavn liste velge brukernavn.
  5. Klikk på OK.

Fordelen med å bruke et felt for å legge denne informasjonen i dokumentet, er at det er dynamisk. Dette betyr at hvis du endrer brukernavnet i Word selv, navnet er returnert av feltet også oppdatert.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1692) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn brukernavnet.