Sette inn brukernavnet i en celle

January 20  by Eliza

Sunlim bemerkes at når Office er installert, angir brukeren sitt navn. Dette navnet kan nås i enkelte Office-programmer, for eksempel i Word. Sunlim lurer på hvordan han kan få tilgang til brukerens navn i Excel og plassere det navnet i en celle.

Måten å gjøre dette på er å gjennomføre en kort, ett-linje makro som har tilgang til brukernavn eiendom Application objekt. Denne teknikken er beskrevet i en annen utgave av ExcelTips:

http://excel.tips.net/T003289

At tilnærmingen er gode på å bestemme brukernavn knyttet til den gjeldende installasjonen av Excel. Imidlertid kan det da ikke være det samme som hvem som bruker den gjeldende arbeidsboken. For eksempel, hvis arbeidsboken er delt, er det mulig at flere personer kan være å bruke det på samme tid. I så fall trenger du en måte å finne disse navnene, som vist her:

Funksjons brukernavn () As String
Dim Brukere As Variant
Dim sMsg As String
Dim iIndex As Integer

Brukere = ActiveWorkbook.UserStatus

For iIndex = 1 til UBound (Brukere, 1)
sMsg = Brukere (iIndex, 1) og vbLf
Neste iIndex
'Fjerne endelig linjeskift
sMsg = Left (sMsg, Len (sMsg) - 1)

Brukernavn = sMsg
End Function

For å bruke funksjonen, bare skriv inn følgende formel i cellen der du vil at navnene skal vises:

= Brukernavn

Hvis du i stedet ønsker å vite hvem som bruker datamaskinen for tiden, er det best å se utover Office og i stedet hente navnet fra Windows i seg selv. På den måten kan du finne ut hvem som er logget på Windows og bruke det som brukernavnet. Dette tar en API-funksjonen samtale erklæring, men er ellers relativt enkelt:

Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" _
Alias ​​"GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nStørrelse _
Som Long) Som Long

Fungere username2 () As String
Dim strBuff As String * 100
Dim lngBuffLen Som Long

lngBuffLen = 100
GetUserName strBuff, lngBuffLen
Username2 = Left (strBuff, lngBuffLen - 1)
End Function

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (7251) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.