Sette inn dato dokumentet ble sist Printed

March 29  by Eliza

En av de biter av informasjon som Word opprettholder om dokumentene er når de sist ble skrevet ut. Hver gang du skriver ut dokumentet, er denne opplysning oppdatert. Det kan være ganger når du ønsker å vise dette "sist trykt" date i dokumentet. For å gjøre dette, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at datoen skal vises.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Word viser dialogboksen Feltboksen.
  3. Velg Dato og tid fra listen kategorier. Word oppdaterer valgene i Feltnavn-listen. (Se figur 1)

    Sette inn dato dokumentet ble sist Printed

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  4. Velg PrintDate fra feltet listen til høyre side av dialogboksen.
  5. Klikk på Alternativer eller feltkoder for å velge en dato format, hvis ønskelig.
  6. Klikk på OK for å sette inn feltet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1841) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn dato dokumentet ble sist Printed.