Sette inn dato dokumentet sist ble lagret

October 24  by Eliza

Hver gang du lagrer et dokument i Word, er noe av dokumentegenskaper informasjonen automatisk oppdatert. En del av informasjonen er datoen da dokumentet ble lagret sist. Du kan sette inn denne datoen i dokumentene og få den oppdatert automatisk, hvis du ønsker det. For å sette inn den siste datoen dokumentet ble lagret i dokumentet, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at datoen skal vises.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Du vil se dialogboksen Feltboksen.
  3. Velg Dato og tid fra feltkategorier til venstre i dialogboksen. (Se figur 1)

    Sette inn dato dokumentet sist ble lagret

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  4. Velg SaveDate fra feltet listen til høyre side av dialogboksen.
  5. Klikk på Alternativer for å velge en dato format, hvis ønskelig.
  6. Klikk på OK for å sette inn feltet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1196) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn datoen dokumentet ble lagret sist.