Sette inn en Em Dash

December 3  by Eliza

Word lar deg sette inn en tankestrek (en lang strek) ved å skrive to streker på rad. Word registrerer dette som du ferdig med ordet følge streker, og deretter erstatter dem med tankestrek. Hvis du har denne muligheten slått av, men lurer du kanskje på hvordan du skal få en tankestrek i dokumentet. Det er tre måter du kan gjøre dette:

  • Trykk Ctrl + Alt + Minus (på det numeriske tastaturet)
  • Hold nede Alt-tasten mens du skriver 0151 på det numeriske tastaturet.
  • Velg Symbol fra Sett inn-menyen, og velg deretter Em Dash fra spesialtegn kategorien.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1217) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.