Sette inn en ikke-Breaking bindestrek

July 27  by Eliza

Når Word beregner linjelengde og wraps tekst til neste linje, prøver den å bryte linjen på en plass eller en bindestrek-en dash. Men noen ganger kan det hende du ikke vil at Word å bryte en linje på en strek. For eksempel er streker brukes i telefonnumre, og du kanskje ikke vil ha en linje for å bryte i midten av et telefonnummer.

Svaret på dette dilemmaet er å bruke ikke-breaking bindestrek i stedet for vanlige streker når du ikke vil Word å bryte en linje på bindestrek. For å gjøre dette, holder du nede Ctrl og Shift-tastene mens du skriver dashbordet (dette er det samme som å skrive Ctrl og en understreking). Word vil da ikke bryte linjen på det punktet.

Du kan også sette inn et ikke-bryt bindestrek ved å gjøre følgende:

  1. Velg Symbol fra Sett inn-menyen. Word viser Sett Symbol dialogboksen.
  2. Klikk på spesialtegn kategorien. (Se figur 1)

    Sette inn en ikke-Breaking bindestrek

    Figur 1. spesialtegn fanen i dialogboksen Symbol.

  3. Markere hard bindestrek karakter.
  4. Klikk på Sett inn.
  5. Lukke dialogboksen ved å klikke på Avbryt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1116) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn en ikke-Breaking bindestrek.