Sette inn en ikke-Breaking Space

July 4  by Eliza

Når Word beregner linjebredde og wraps tekst til neste linje, prøver den å bryte linjen på enten en plass eller en bindestrek. Men noen ganger kan det hende du ikke vil at Word å bryte en linje på en viss plass. For eksempel, kan det være lurt å sørge for at to tilstøtende ord vises på samme linje som alle andre. Svaret er å bruke ikke-brytende mellomrom i stedet for vanlige mellomrom når du ikke vil Word å bryte en linje på en bestemt plass. For å gjøre dette, holder du nede Ctrl og Shift-tastene mens du trykker på mellomromstasten. Word vil da ikke bryte linjen på det punktet.

En alternativ måte å sette inn et ikke-brytende mellomrom er å følge disse trinnene:

  1. Vise dialogboksen Symbol ved å velge Symbol fra Sett inn-menyen.
  2. Klikk på spesialtegn kategorien. (Se figur 1)

    Sette inn en ikke-Breaking Space

    Figur 1. spesialtegn fanen i dialogboksen Symbol.

  3. Markere brytende mellomrom karakter.
  4. Klikk på Sett inn.
  5. Lukke dialogboksen ved å klikke på Avbryt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1081) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn en ikke-Breaking Space.