Sette inn en kryssreferanse til tekst

July 23  by Eliza

Word lar deg sette inn teksten i kryssreferanser på følgende måte:

  1. Velg teksten du ønsker å bli sammen.
  2. Tildele denne teksten et bokmerke navn.
  3. Plasser innsettingspunktet der du vil at kryssreferanse til syne.
  4. Trykk Ctrl + F9 for å sette inn felt parentes. Sørg for at innsettingspunktet forblir mellom konsollene.
  5. Typen ref etterfulgt av navnet på bokmerket brukt i trinn 2.
  6. Trykk på F9 for å oppdatere feltet informasjon. Word erstatter feltet med teksten der bokmerket ble tildelt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1391) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn en kryssreferanse til tekst.