Sette inn en Taleannotering i dokumentet

May 2  by Eliza

Snarere enn å bruke bare tekst merknader i dokumenter, kan du også legge inn lydfiler i dokumentene. For å gjøre dette, må du ha gode evner i datamaskinen sammen med en mikrofon. Deretter kan du følge disse trinnene:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at meldingen inn.
  2. Velg Objekt på Sett inn-menyen. Du vil se dialogboksen Objekt.
  3. Kontroller at Opprett ny fane er valgt.
  4. I listen over objekttyper, se etter en type lyd objekt. Det kan ha et navn, for eksempel Lyd eller Wave Sound. Velge dette alternativet.
  5. Klikk på OK. Sound Recorder (en Windows tilbehør) vil bli vist.
  6. Bruk Sound Recorder å spille inn meldingen.
  7. Lukk vinduet Sound Recorder.
  8. Du kan bli spurt om du ønsker å oppdatere dokumentet. Hvis ja, klikk deretter på Ja.
  9. Et ikon av en høyttaler vises i dokumentet der lyden er satt inn.

Du kan senere høre på meldingen ved å dobbeltklikke på høyttalerikonet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1175) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.