Sette inn Navn på den siste personen å lagre dokumentet

February 6  by Eliza

Når Word lagrer egenskapene knyttet til dokumentet, ett av elementene det spor er som den siste personen til å lagre dokumentet var. Dette er spesielt relevant hvis du jobber med Word-dokumenter i et nettverksmiljø der flere personer kan jobbe på samme dokument. Når et dokument først lagres, blir dette navnet satt til det samme som Word brukernavn.

Word lar deg sette inn navnet på personen som sist arkiverte dokumentet direkte i dokumentet, og for å ha det oppdateres automatisk når de navneendringer. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at navnet satt inn.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Word viser dialogboksen Feltboksen.
  3. I listen Kategorier velge dokumentinformasjon. (Se figur 1)

    Sette inn Navn på den siste personen å lagre dokumentet

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  4. Velg LastSavedBy fra Feltnavn-listen.
  5. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1042) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn Navn på siste personen til å lagre dokumentet.