Sette inn tekst med en Macro

January 18  by Eliza

Sette inn tekst er en vanlig foreteelse i makroer. Du må kanskje makro for å sette inn tall, gjøre noen standardisering på ordlyden, eller noen annen tekst innsetting. Følgende VBA kodelinjer hver sette inn en annen type tekst:

Selection.TypeText Tekst: = "denne teksten"
Selection.TypeText Tekst: = MyText
Selection.InsertParagraph

Hver av de tre linjene setter noe ved den aktuelle innføringspunktet. Den første linjen setter alt mellom anførselstegnene, den andre setter verdien av MyText variabel, og den tredje inserts et avsnittsmerke (en tom linje).

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1406) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn tekst med en makro.