Sette innhold før, etter og Inside Elements med jQuery

March 28  by Eliza

jQuery gir deg enkle måter å få på dataene i din webside. Spesielt, kan du sette inn noe innhold du vil, hvor som helst på siden din. Eksemplene som følger alle bruker denne eksempelkode:

<Html>
<Head>
<Title> Min testside </ title>
<Script type = "text / javascript" src = "js / jquery-1.4.min.js"> </ script>
<Script type = "text / javascript">
$ (Document) .ready (function () {
// Din koden går her.
});
</ Script>
</ Head>
<Body>
<Div> Jeg er en div. </ Div>
<br />
<Input value = "Go" type = "submit">
</ Body>
</ Html>

Her er en rask oversikt på hvordan du setter inn innhold før, etter, og inne i en <div> element i en Web-side:

Place innhold Kode
Foran og utenfor <div> (før) $ (": Submit") klikk (function () {.
$ ("Div") før ("Før <br />.");
});
På baksiden av og utenfor <div> (etter) $ (": Submit") klikk (function () {.
$ ("Div") etter ("Etter <br />.");
});
Inne i <div> men før eksisterende innhold (foranstilte) $ (": Submit") klikk (function () {.
. $ ("Div") foranstilte ("nytt innhold!");
});
Inne i <div> men etter eksisterende innhold (legg) $ (": Submit") klikk (function () {.
. $ ("Div") føyer ("nytt innhold!");
});