Sette Rediger Tid

January 18  by Eliza

Ord holder styr på hvor lenge du jobber med en fil. Du kan se denne informasjonen på den kategorien i dialogboksen Egenskaper, som er synlig når du velger Egenskaper på Fil-menyen Statistics. Såvidt Word er bekymret, akkumulert tid du har filen åpen anses redigerings tid for dokumentet. Du kan sette inn denne gangen, i minutter, i dokumentet ved å bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at redigering tid satt inn.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Du vil se dialogboksen Feltboksen. (Se figur 1)

    Sette Rediger Tid

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  3. Velg Dato og tid fra listen kategorier.
  4. Velg EditTime fra listen over tilgjengelige felt.
  5. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1242) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette Rediger tid.