Sette sidemarger

December 17  by Eliza

I Excel, er sidemargene brukes til å spesifisere hvor mye hvitt område (tomt område) bør overlates rundt informasjon i regnearket. Dette er veldig lik hvordan marginene er unnfanget og brukes i andre programmer, for eksempel et tekstbehandlingsprogram. Marginene blir brukt til å gi en visuell ramme for den utskrevne siden og et område hvor siden kan holdes eller bundet.

Å sette marginer for et regneark Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Excel viser dialogboksen Sideoppsett; du bør sørge kategorien Marger er valgt. (Se figur 1)

Sette sidemarger

Figur 1. Marginene kategorien i dialogboksen Sideoppsett.

Det er fire marginer du kan spesifisere: topp, bunn, venstre og høyre. Hver margin refererer til avstanden fra kanten av papiret til hvor informasjonen i regnearket kan skrives ut. Dermed betyr en én-tommers toppmargen vil det være en tomme av hvit plass på toppen av hver side av utskriften.

Hvis du tar med topp- og bunntekst i sideoppsettet, innstillingene i topp- og bunnteksten bokser kan du angi hvor de skal skrive ut. Vanligvis bør verdien i Header feltet være mindre enn verdien i det øverste feltet, og verdien i feltet Footer bør være mindre enn den i det nederste feltet. På denne måten vil du sikre at topp- og bunnteksten vises innenfor margene spesifisert på toppen og bunnen av siden.

Nederst i dialogboksen er det noen avkrysningsbokser som styrer sentrering av din informasjon på siden. Klikke med musen på enten horisontalt eller vertikalt sjekke boksene vil sørge for at informasjonen er sentrert i den retningen. Legg merke til at når du gjør endringer i marginene eller til informasjonen sentrering, viser Excel du hva din oppsettet ser ut i forhåndsvisningsområdet i sentrum av dialogboksen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2842) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Innstilling sidemarger.