Sette Ulike Streker

November 30  by Eliza

Typografer bruker forskjellige streker for forskjellige formål. Den eneste forskjellen mellom strekene er deres bredde. For eksempel får du én type dash når du trykker på minusnøkkel det er en strek som er veldig smale. En lengre dash kalles en en dash, fordi det er den samme bredde som en liten bokstav n. En en-dash brukes vanligvis til å betegne utvalgene av tall. Bredere fortsatt er em-dash, som er like bred som en liten bokstav m. Den em-dash brukes vanligvis i setninger, som en strek mellom klausuler.

Slik setter du inn en en-dash i dokumentet, hold nede Alt-tasten og trykk 0150 på det numeriske tastaturet; en em-dash er produsert ved å holde nede Alt-tasten og skrive 0151. (Pass på at du skriver tallene på det numeriske tastaturet. Hvis du skriver dem bruker andre numeriske tastene, det vil ikke fungere.) Du kan også bruke spesialtegn kategorien i dialogboksen Symbol for å legge til streker.

Du kan bli kjent med hjelp syssel- og en-streker fra å jobbe med Word. De fungerer på samme måte i Excel. Den eneste innvendingen er at når du bruker spesielle streker (i motsetning til en vanlig minustegn), behandler Excel automatisk informasjonen i cellen som tekst.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2118) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Sette Ulike Streker.