Skifte lange tekstblokker

September 18  by Eliza

Word har en svært kraftig søk-og-erstatt-funksjonen. Det kan være ganger når du ønsker å erstatte korte tekstblokker med lange tekstblokker, eller når du ønsker å erstatte tekst med et ikke-tekstelement (for eksempel en grafisk). For å gjøre dette, gjør du følgende:

  1. Kopiere det du ønsker å bruke som en erstatning til utklippstavlen.
  2. Velg Erstatt fra Rediger-menyen. Du ser Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Skifte lange tekstblokker

    Figur 1. Finn og erstatt dialogboksen.

  3. I boksen Finn, skriv inn teksten du vil ha erstattet.
  4. I feltet Erstatt med, skriv ^ c. Dette ber Word til å bruke innholdet på utklippstavlen som erstatning.
  5. Klikk på Søk etter neste.
  6. Foreta utskiftninger som ønsket.

Denne teknikken er flott hvis din erstatningsteksten inneholder mer enn 255 tegn, ettersom innholdet i Erstatt med må være mindre enn 255 tegn.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (21) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.