Skjule Gjennomgang Toolbar

October 22  by Eliza

Steve Richards klaget over at når han oppretter et nytt dokument, åpner Word verktøylinjen for. Han ønsker ikke det skal åpnes automatisk, men ønsker det skjult.

Det kan være flere svar på dette problemet. Hvis du bruker Word 2000, kan problemet være relatert til en verktøylinjen for bug i denne versjonen av programmet. Du kan lese om det problemet på følgende WordTips side:

http://wordtips.vitalnews.com/Pages/T1261_Persistent_Reviewing_Toolbar_Display.html

Hvis dette er problemet, så du bør være i stand til å fikse det ved å laste Normal.dot-malen direkte, gjemmer den Gjennomgang verktøylinjen, og deretter lagre malen.

Hvis problemet fremdeles, eller hvis du bruker en versjon av Word annet enn Word 2000, så en løsning er å opprette en Autoopen makro som skjuler verktøylinjen. Bare legge til følgende makro til Normal.dot mal:

Public Sub Autoopen ()
Application.CommandBars ("Gjennomgang"). Enabled = False
End Sub

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (140) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.