Skrive en disposisjon

July 2  by Eliza

Hvis du bruker disposisjonsvisning, vil Word skrive ut bare overskriftsnivå du har valgt å vise. Dette betyr at du kan skrive ut en disposisjon for dokumentet enkelt og raskt. For å skrive ut én kopi av din disposisjon, gjør du følgende:

  1. Sørg for at din disposisjon viser alle overskrifter som skal vises.
  2. Sørg for at hver overskrift er formatert på riktig måte.
  3. Klikk på Skriv ut på verktøylinjen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1291) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Skrive en disposisjon.