Skrive eneste ikke-Blanke regneark

October 19  by Eliza

Clinton har en arbeidsbok som inneholder over 200 regneark som blir befolket av ulike mennesker i hans selskap i løpet av måneden. På slutten av måneden må han skrive ut disse regnearkene. Ikke alle regnearkene inneholder data og Clinton bare ønsker å skrive ut regneark som inneholder data, slik at han ikke kaste bort papir. Han lurer på om det er kanskje en makro som han kan bruke til å skrive ut bare de regnearkene som har en verdi i celle G41.

Svaret er at en slik makro kunne skrives ganske enkelt. Det ville bare trenger å finne ut hvor mange regneark er det, sjekk celle G41 på hver av dem, og deretter skrive ut bare hvis det er noe i den cellen. Følgende makro utfører bare disse operasjonene.

Sub PrintMost ()
Dim wks Som regneark
For hver wks I ActiveWorkbook.Worksheets
Hvis ikke gjelder tom bil (wks.Range ("G41")) Deretter
wks.PrintOut
End If
Neste
Satt wks = Nothing
End Sub

Makroen kan enkelt endres til å utføre andre operasjoner, for eksempel spør om enhver regneark skal skrives eller spør hvor mange kopier som skal skrives ut.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3502) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Utskrift Bare ikke-Blank regneark.