Skrive inn datoer i Excel

June 27  by Eliza

Datoer er en spesiell sak i Excel. Hvis du skriver inn informasjon som kan oversettes som en dato (av noen strekning av fantasi), deretter Excel behandler det som en dato. Den konverterer dataene til et serienummer som brukes internt for å representere datoer og klokkeslett. For eksempel vil noen av følgende oppføringer settes til en date med Excel:

  • 12/15
  • 12-15 / 12
  • 15 desember
  • 15 desember 2012

Hvis du skriver inn det første eksemplet, vil Excel konvertere den til en dato og vise at datoen som best den kan bestemme. Hvis du la ut det året bidraget ditt, antar Excel mener du inneværende år. Du kan også bruke bindestreker i stedet for skråstreker og Excel vil fortsatt finne ut om du skriver inn en dato.

Uavhengig av hvordan du skriver en dato, blir det konvertert til en spesiell serienummer ved Excel og lagres internt i dette formatet. Hvordan du ser datoen på skjermen er en konsekvens av hvordan cellen er formatert. Selv om Excel lagrer datoer i et standard format internt, kan de vises ved hjelp av en rekke forskjellige formater.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2177) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: skrive inn datoer i Excel.