Skrive Oppsummering Informasjon fra en makro

August 27  by Eliza

Med andre WordTips har du lært at Word kan du opprettholde sammendragsinformasjon for dine dokumenter sammen med egenskapene den automatisk opprettholder. Du har til og med lært å skrive ut denne informasjonen ved hjelp av Print Hva nedtrekkslisten i dialogboksen Skriv ut.

På et tidspunkt kan det hende du trenger å skrive ut sammendraget informasjon fra innenfor en makro. For å gjøre dette, bruker du utskriften metode, som følger:

ActiveDocument.PrintOut Sak: = wdPrintProperties

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1428) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Utskrift Oppsummering Informasjon fra en makro.