Skrive ut et utkast av et regneark

November 7  by Eliza

Excel lar deg skrive ut kladder av regneark. Dette kan være svært nyttig i påskynde trykkeprosessen. Når du skriver ut utkast, gjør Excel inkluderer ikke grafikk eller grafisk relaterte elementer (for eksempel rutenett) på utskriften. I stedet er alt du ser teksten eller tallene som utgjør regnearket. For å skrive ut et utkast, gjør du følgende:

  1. Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Du vil se dialogboksen Sideoppsett.
  2. Kontroller at kategorien Ark er valgt. (Se figur 1)

    Skrive ut et utkast av et regneark

    Figur 1. Sheet kategorien i dialogboksen Sideoppsett.

  3. I utskriftsfeltet i dialogboksen, klikk på kladdekvalitet. Hvis det er merket av, vil Excel skrive ut utkast av hva som skrives ut.
  4. Klikk på OK.

Husk at den eksakte måten utkast utskriften er implementert er i stor grad opp til skriveren. Ikke bli overrasket om du får forskjellige resultater gjør et utkast print på én skriver i forhold til en annen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2965) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Skrive et utkast av et regneark.