Skrive ut mer enn ett eksemplar

October 6  by Eliza

Excel gir deg full kontroll over hvordan det skrives regnearkene. Hvis du vil, kan du skrive ut mer enn én kopi av din informasjon. For å skrive ut flere kopier, gjør du følgende:

  1. Vise dialogboksen Skriv ut. (Se figur 1.) Den enkleste måten å gjøre dette på er å bare trykke Ctrl + P.

    Skrive ut mer enn ett eksemplar

    Figur 1. dialogboksen Skriv ut.

  2. I antallet kopier boksen, angir antall kopier du vil skrive ut.
  3. I Utskriftsområde og trykk Hvilke områder av dialogboksen, angi hva du ønsker å skrive ut.
  4. Sjekk status for sortering alternativet.
  5. Klikk på OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3236) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Skrive ut mer enn ett eksemplar.