Skyggelegging Basert på Odds og Evens

June 13  by Eliza

Hvis du har en serie av verdier i et område med celler, kan det være lurt å bruke forskjellig formatering for å skille de ulike numrene fra partall. Måten du gjør dette på er gjennom bruk av betinget formatering i Excel. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Merk cellene som inneholder de odde og like verdier.
 2. Med kategorien Hjem på båndet vises, klikker du på Betinget formatering alternativet i Stiler-gruppen. Excel viser en palett av opsjoner knyttet til betinget formatering.
 3. Klikk på Administrer reglene. Excel viser Betinget formatregler dialog Behandling.
 4. Klikk på Ny regel. Excel viser den nye dialogboksen for formatering regel-boksen.
 5. I Velg en regel Type område på toppen av dialogboksen, velger Bruk en formel for å bestemme hvilke celler for å formatere. (Se figur 1)

  Skyggelegging Basert på Odds og Evens

  Figur 1. New Formatering dialog regel-boksen.

 6. I Formater Verdier Hvor denne formelen er sann skriver du inn følgende: = MOD (ã1,2) = 1. Denne formelen vil returnere True hvis cellen inneholder en merkelig verdi.
 7. Klikk på Format for å vise dialogboksen Formater celler.
 8. Ved hjelp av kontrollene i dialogboksen, angi et format som du vil ha brukt for de cellene som inneholder en merkelig verdi.
 9. Klikk OK for å avvise dialogboksen Formater celler. Formater du angav i trinn 7 skal nå vises i forhåndsvisningsområdet for regelen.
 10. Klikk på OK. The New Formatering dialog regel-boksen forsvinner og Excel viser igjen den betingede formatreglene dialog Behandling. Regelen du nettopp definert er oppført i dialogboksen.
 11. Gjenta trinn 4 til 10 for den andre betingelsen, men bruke formelen = MOD (ã1,2) = 0. Denne formelen returnerer True hvis cellen inneholder en jevn verdi.
 12. Klikk pil opp og pil ned for å flytte reglene du har laget til i hvilken rekkefølge de skal evalueres.
 13. Klikk på OK. Excel gjelder betinget formatering til cellene du valgte i trinn 1.

Med denne betinget formatering anvendt, hvis cellen er et oddetall vil det være en farge og selv om det vil være en annen. Hvis cellen inneholder tekst, vil cellen bli ufargede, noe som betyr at det vil ha fargen på cellen før du la til betinget formatering. Den betingede formaterstyrer all formatering du satt på celle, så selv om du prøver å endre celle farge via verktøyene på bånd, tar den betingede formater forrang.

MOD-funksjonen er ikke det eneste du kan bruke i formelen. Hvis du ønsker å finne ut om cellen inneholder en merkelig verdi (trinn 6), kan du bruke følgende:

= ISODD (A1)

Tilsvarende, hvis du ønsker å finne ut om cellen inneholder en jevn verdi (trinn 11), kan du bruke følgende:

= ISEVEN (A1)

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (6260) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Shading Basert på Odds og Evens.