Slå av Feilkontroll

June 19  by Eliza

Mens du har Excel 2002 eller Excel 2003 åpen, er det hele tiden sjekker i bakgrunnen for potensielle feil i regnearkene. Hvis en feil er plassert (eller i det minste hva Excel mener er en feil), deretter cellen "flagget" med en liten grønn trekant i øvre venstre hjørne av cellen.

Hvis du ikke vil at Excel for å se etter feil, kan du slå av denne funksjonen ved å følge disse trinnene i Excel 2002 eller Excel 2003:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Excel viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at fanen Feilkontroll vises. (Se figur 1)

    Slå av Feilkontroll

    Figur 1. Feil kategorien i dialogboksen Alternativer Kontroll.

  3. Deaktiver Bakgrunn Feilkontroll i boksen.
  4. Klikk på OK.

Eventuelle eksisterende grønne trekanter skal forsvinne, og Excel slutter å se etter feil.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2369) gjelder for Microsoft Excel 2002 og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Slå av Feilkontroll.