Slå av Screen Oppdatering

September 26  by Eliza

Mange folk skrive sine egne makroer for å manipulere informasjon i en arbeidsbok. Mange ganger makroen kan gjøre ganske mye med data, som å velge ulike celler, erstatte verdier eller formler, og tar andre typer handlinger. Dette betyr at Excel-skjermen kan se ut som det har "blitt gal" mens makroen kjører.

En ting det kan være lurt å gjøre med makroen slik at det går raskere og for å hindre forstyrrende blinker på skjermen er å slå av skjermen oppdatering mens makroen kjører. Følgende makro linjer vil henholdsvis slå av skjermen oppdatering og deretter slå den på igjen i en VBA-makro.

Application.ScreenUpdating = False
Application.ScreenUpdating = True

Ideen er å bruke den første linjen i begynnelsen av makroen, og deretter bruke den andre linjen nær slutten. Dermed kan hoveddelen av makroen gjøre sitt arbeid bak kulissene uten nødvendigheten av å stoppe for å oppdatere skjermen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9151) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Turning Off Screen Oppdatering.