Slå på Visning av filtyper

February 13  by Eliza

Noen systemer er konfigurert slik at filtyper ikke vises. Så i stedet for å se en fil som heter "data.txt" du bare se "data". Dette kan bli forvirrende hvis du har forskjellige typer filer med samme navn, som "data.txt", "Data.jpg", "Data.xml", osv, som de ville alle dukke opp som "data". Å eliminere slik forvirring, mange brukere slår på visning av filtyper, slik at de kan se hele navnet på alle filene.

For å slå på visning av filtyper, påberope Windows Explorer og på sin verktøylinje klikk på Verktøy | Mappealternativer. Windows viser dialogboksen Mappealternativer. (Se figur 1)

Slå på Visning av filtyper

Figur 1. Mappealternativer kategorien Vis.

Skjul filetternavn for kjente filtyper avkrysnings avgjør om systemet skal skjule filetternavn for kjente filtyper. Hvis du setter en markering i denne boksen, skjuler Windows filtyper; Dette er standardinnstillingen for Windows. Hvis boksen er klar, så vil du se hele filnavnet. Mark eller fjerne denne boksen for å indikere din preferanse, deretter klikker du på Bruk på mapper knappen for å bruke denne innstillingen til alle mapper. Når du er ferdig kan du klikke på OK-knappen.

Dette tipset (12372) gjelder for Windows 7.