Slette Caption etiketter

September 5  by Eliza

Den teksting Word-funksjonen lar deg definere tilpassede etiketter for bruk i dine bildetekster. Etter en tid, kan det hende du ikke trenger en bestemt bildetekst etikett lenger. Slik fjerner du en bildetekst etikett, gjør du følgende:

  1. Vise Caption dialogboksen. (Velg Sett inn | Caption eller Insert | Referanser |. Caption, avhengig av hvilken versjon av Word) (Se figur 1.)

    Slette Caption etiketter

    Figur 1. Caption dialogboksen.

  2. Bruke Label rullegardinlisten velger etiketten du vil slette.
  3. Klikk på Slett etikett. Merket er slettet umiddelbart.
  4. Klikk på Avbryt for å fjerne Caption dialogboksen.

Husk at disse trinnene tillate deg å slette tilpassede bildetekst etiketter-de du opprettet på din egen, tidligere. Du kan ikke slette noen av de innebygde bildetekst etiketter. Hvis du velger en innebygd bildetekst etikett i trinn 2, deretter Word holder Slett Etikett knappen nedtonet, som vist i figuren.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (894) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Slette Caption etiketter.