Slette Cells

April 13  by Eliza

Word inneholder en svært kraftig tabellen editor som lar deg lage svært komplekse tabeller. Hvis du vil, kan du slette enkeltceller i tabellen, selv om en slik handling ville gjøre tabellen asymmetrisk. Slik sletter du en celle, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil slette.
  2. Velg Slett fra Tabell-menyen, velg deretter Cells. (I Word 97 du bare velge Slett celler fra Tabell-menyen.) Word viser Slett celler dialogboksen. (Se figur 1)

    Slette Cells

    Figur 1. Slett celler dialogboksen.

  3. Velg hvilken vei du vil cellene som skal justeres.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1766) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Slette Cells.