Slette Datablad Rader eller kolonner

October 13  by Eliza

Grafene som er opprettet av Microsoft Graph er basert på data som finnes i et enkelt regneark kalt et dataark. Microsoft Graph viser denne data rad-og-kolonne-format i. Hvis du ønsker å slette rader eller kolonner i regnearket, gjør du følgende:

  1. I dataarket, velger du raden eller kolonnen du vil slette. Gjør dette ved å klikke på kontrollcelle for raden eller kolonnen. Kontrollcellen er den nest siste cellen (for rader) eller øverste cellen (for kolonner).
  2. Velg Slett på Rediger-menyen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (712) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.