Slette en Autotext-oppføring

May 17  by Eliza

Det er flere grunner til hvorfor du ønsker å fjerne en Autotext-oppføring. Den største grunnen er at du bare ikke trenger posten lenger. For eksempel kan du har definert en gruppe av Autotekst-oppføringer for en bestemt jobb du gjorde. Når jobben er over, er det best å fjerne Autotekst-oppføringer. Å fjerne Autotekst-oppføringer, gjør du følgende:

  1. Velg Auto alternativ fra Sett inn-menyen, og velg deretter Autotext alternativ fra den resulterende undermenyen. Word viser fanen Autotekst av Autokorrektur dialogboksen. (Se figur 1)

    Slette en Autotext-oppføring

    Figur 1. Autotekst-fanen i Autokorrektur dialogboksen.

  2. Velg navnet på din auto fra navnelisten. Du kan bruke forhåndsvisningsområdet for å sørge for at du har valgt riktig Autotekst navn.
  3. Klikk på knappen Slett og din oppføring forsvinner.
  4. Klikk på OK for å lukke Autokorrektur dialogboksen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1105) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Slette en Autotext Building Block.