Slette en Header

July 22  by Eliza

Når du oppretter en ny Excel-regneark, den inneholder topptekster. Hvis du ønsker å bli kvitt den header side, gjør du følgende:

  1. Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Dette viser dialogboksen Sideoppsett.
  2. Pass på at topp- / bunntekster er valgt. (Se figur 1)

    Slette en Header

    Figur 1. Kategorien topp- / bunntekst i dialogboksen Sideoppsett.

  3. Bruke Header rullegardinlisten velger du helt øverst forhåndsdefinert spissen. Dette vises som (ingen).
  4. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Sideoppsett.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2693) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.