Slette en makro

May 24  by Eliza

Mange makroer som du registrerer eller opprette brukes til et bestemt formål; de er ikke ment å bli brukt om igjen og om igjen for lange tidsperioder. Dette betyr at etter hvert som behovene endrer seg, vil du ha anledning til å slette makroer. For å slette en makro, gjør du følgende:

  1. Trykk Alt + F8. Word viser dialogboksen Makroer.
  2. Fra listen over makroer, velge makroen du vil slette. Slett-knappen blir tilgjengelig.
  3. Klikk på Slett.
  4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver makroen du vil slette.
  5. Klikk på Lukk når du er ferdig.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (986) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Slette en makro.