Slette en topp- eller bunntekst

December 26  by Eliza

Hvis du ønsker å slette topp- eller bunntekster som er definert i dokumentet, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet i den delen som har overskriften du vil slette.
  2. Hvis du bruker Normal eller disposisjonsvisning, velger tekst og bunn fra Vis-menyen. Er i utskriftsoppsett, kan du bare dobbeltklikke på topp- eller bunnteksten du ønsker å slette. Du vil se topptekst og bunntekst i dialogboksen, og header området på siden.
  3. Hvis du ønsker å slette bunnteksten, klikk på Switch-ikonet i toppteksten og bunntekst dialogboksen.
  4. Velg innholdet i topp- eller bunnteksten.
  5. Trykker du på Del-tasten, eller trykk Ctrl + X.
  6. Klikk på Lukk.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (259) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Slette en topp- eller bunntekst.