Slette et diagram

November 7  by Eliza

Excel kan du lage alle slags diagrammer basert på dataene i et regneark bord. Disse kartene kan enten være på sitt eget ark eller de kan være integrert i et vanlig regneark. På et tidspunkt kan du ha behov for å slette et diagram.

Slik sletter du et innebygd diagram, er alt du trenger å gjøre er å velge det (slik at håndtakene vises rundt omkretsen av diagrammet objekt) og deretter trykke på slettetasten.

Hvis du må slette et diagram ark, gjør du det på samme måte som når du sletter et vanlig regneark:

  1. Vise diagramarket.
  2. Vise kategorien Hjem på båndet.
  3. Klikk på Slett ned-pilen (i Celler-gruppen) og klikk deretter på Slett-skjema. Excel spør om du er sikker på at du vil slette arket.
  4. Klikk på OK. Diagramarket er slettet.

En alternativ måte å slette et diagram ark er å høyreklikke på fanen for arket (dette viser en Kontekst-menyen) og velg deretter Slett.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9204) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Slette et diagram.