Slette et gammelt dokument versjon

January 30  by Eliza

Hvis du bruker Word til å håndtere ulike versjoner av dokumentet (ved hjelp av versjonene har), kan det komme en tid når du ønsker å slette en gammel versjon av dokumentet. Dette er periodevis en god idé, uansett, siden hver versjon du spare øker mengden diskplass er nødvendig for å lagre filen. For å slette en lagret versjon, gjør du følgende:

  1. Velg Versjoner fra Fil-menyen. Word viser dialogboksen Versjoner boksen. (Se figur 1)

    Slette et gammelt dokument versjon

    Figur 1. Versjoner dialogboksen.

  2. Ved hjelp av listen over eksisterende versjoner, velger du den versjonen du vil slette.
  3. Klikk på Slett. Du blir bedt om å bekrefte handlingen; du skal klikke på Ja.
  4. Klikk på Lukk for å avvise Versjoner dialogboksen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1851) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.