Slette fotnoter og sluttnoter

September 12  by Eliza

Hvis du tidligere har satt inn fotnoter eller sluttnoter i dokumentet og du vil senere slette en av dem, gjør du følgende:

  1. Markere fotnote eller sluttnote referansemerket i dokumentet. (I selve dokumentet, ikke i fotnote eller sluttnote-området.)
  2. Trykk enten Del eller Ctrl + X.

Fotnote eller sluttnote slettes, og hvis du bruker auto-nummererte fotnoter eller sluttnoter, er de resterende notater i dokumentet nummerert på nytt.

Du bør være oppmerksom på at det nytter ikke å slette fotnote eller sluttnote tekst; du må slette fotnote eller sluttnote henvisning selv.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (754) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Slette fotnoter og sluttnoter.