Slette uønskede Styles

October 14  by Eliza

Når du arbeider med andre mennesker som bruker Excel, er det ikke uvanlig å kopiere regneark fra sine arbeidsbøker inn i din egen arbeidsbok. Når du gjør det, er regnearket ikke den eneste som er kopiert-Excel også kopier sine formateringsstiler for arbeidsboken. Manuelt slette de uønskede stiler kan være en problemfri, avhengig av antall stilarter. Fjerne brukerdefinerte stiler er veldig enkelt, men hvis du bruker en makro. Følgende makro vil raskt slette uønskede stiler:

Sub StyleKill ()
Dim styT Som stil
Dim intRet As Integer

For Hver styT I ActiveWorkbook.Styles
Hvis ikke styT.BuiltIn Deretter
intRet = MsgBox ("Slett stil '" & styT.Name & "'?», vbYesNo)
Hvis intRet = vbYes Deretter styT.Delete
End If
Neste styT
End Sub

Makroen trenger bare en liten brukerundersøkelser. Når makro oppdager en brukerdefinert stil, blir du spurt om du vil slette det. Ved å klikke på Ja-knappen gjør at stilen skal fjernes fra arbeidsboken.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (12259) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Slette uønskede Styles.