Slik fjerner et Word 2007 tekst og bunn dokument fra hele dokumentet

May 8  by Eliza

I et Word 2007-dokument, kan du fjerne en topp- eller bunntekst. For å fjerne en overskrift, velger Header → Fjern Header. Hvis du vil fjerne en bunntekst, velger bunntekst → Fjern bunntekst.

Slik fjerner et Word 2007 tekst og bunn dokument fra hele dokumentet

Gå til siden der overskriften eksisterer.

Bruk Print Layout view (funnet på kategorien Vis i Dokumentvisning-gruppen) for dette trinnet, slik at du kan se spøkelsesaktig bilde av header (eller bunntekst).

Slik fjerner et Word 2007 tekst og bunn dokument fra hele dokumentet

Klikk kategorien Sett inn på Word 2007 båndet.

Kategorien Sett inn i den andre kategorien fra venstre, som ligger mellom hjem og Page Layout faner.

Slik fjerner et Word 2007 tekst og bunn dokument fra hele dokumentet

Fra Topp- og bunntekst gruppe velge Header → Fjern Header (eller bunntekst → Fjern bunntekst).

Header (eller bunntekst) er borte. Dette trikset fjerner bare header (eller bunntekst) for den aktuelle delen. Å fjerne topp- (eller bunntekst) i andre avsnitt, gjenta disse trinnene.